LeoTherese - Et bæredygtigt valg

  Omsorg er et vigtigt omdrejningspunkt i LeoTheres og viser sig i hele værdikæden fra ide- og produktion og hele vejen ud til vores kunder.

  Fokus på kvalitet og bæredygtighed
  Leonora Th. Høstgaard-Brene, som er stifter og chefdesigner, har to årtiers erfaring fra miljøsektoren og har bl.a. arbejdet mere end 15 år i Miljøministeriet. Det ligger derfor så at sige i Leonoras DNA at arbejde med respekt for miljø, mennesker og natur.

  FN's Verdensmål nr. 8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

  FN’s verdensmål nr. 8 handler om anstændige jobs og økonomisk vækst.
  Lædertaskerne fra LeoTherese produceres socialt ansvarligt, hvilket betyder ordnede arbejdsforhold og gode lønninger for medarbejderne i produktionen i Indien. Produktionsstedet er certificeret efter internationale standarder.

  FN’s verdensmål nr. 12 handler om ansvarligt forbrug og produktion.
  Produktionen af lædertasker fra LeoTherese foregår bæredygtigt efter internationale standarder og med respekt for naturen og miljø. Det gælder hele processen fra garvning af læderet og frem til den færdigsyede taske.

  FN's verdensmål nr. 12 - Ansvarligt forbrug og produktion

  Det handler om en ”miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i […] overensstemmelse med de aftalte internationale rammebetingelser, og deres udledning i luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at mindske deres negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet (Kilde: FN’s verdensmål 12.4).

  LeoTherese har desuden en mindre produktion af tekstildesigns, som foregår i eget systue ved brug af genbrugs andre materialer.

  Bevidst valg af materialer
  Det er et bevidst valg at LeoTherese arbejder i læder og genbrugstekstiler. 

  Læder er et bæredygtigt materiale, som er slidstærkt og langtidsholdbart. Undersøgelser viser, at forbrugerne beholder lædervarer længere end varer af andre materialer. Læderet, som anvendes til vores tasker, er et restprodukt fra fødevareindustrien, som derved ikke går til spilde, det er fri for nikkel og krom 6, og så opfylder det til fulde EU’s grundlæggende kemikalielovgivning REACH (”Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances”).

  City collection

  Tekstildesigns fra LeoTherese er syet i genbrugstekstiler. Det handler om beklædningsgenstande, som folk ikke mere ønsker at gå klædt i, det kan være gamle gardiner fra virksomheder og private hjem eller restlagre fra lukkede tekstilforretninger. Derved reduceres forbruget af tekstiler, og ressourceforbruget til produktion af nye tekstiler minimeres tilsvarende.

  Slow fashion
  LeoTherese produceres i et begrænset antal for at undgå overproduktion. Af samme årsag følger LeoTherese ikke modebranchens sæsoner. Vi har fokus på tidløst, minimalistisk design, som kunden kan have glæde af i mange af livets situationer.

  LeoTherese vil i nær fremtid tilbyde flere unikaprodukter, som produceres af genbrugstekstiler i egen systue.